Share |
Forside | Artikler | Et ’hus for alle’ skal tale til alle sanser

Et ’hus for alle’ skal tale til alle sanser

Handicaporganisationernes hus har en dristig og ambitiøs målsætning om at blive et ”hus for alle”. Et hus der bruges af både medarbejdere, samarbejdspartnere, frivillige og medlemmer – mennesker med og uden handicap.

Af Dorte Zimmer Rasmussen, arkitekt, mtre

 

Et sådant hus bryder med opfattelsen af arkitektur som et overvejende visuelt fænomen. Det bliver også nødt til at sætte sig ud over vor tids stærke tendens til at fokusere på syn og hørelse på bekostning af de øvrige sanser. Mennesker orienterer sig i verden ud fra alle sanser – i den forstand kan ”huset for alle” opfattes som en ambition om at skabe et hus der er mere menneskevenligt end kontorhuse er flest.

Ved at tage udgangspunkt i hele det menneskelige sansespektrum kan der banes vej for en åbenhed overfor nye sammenhænge og muligheder i hverdagen. Det kan bidrage til tydelige og karakterfulde løsninger i husets indretning. Her skal være plads til overraskende detaljer og gennemtænkte helheder, som man kan opfatte både med øret, øjet, foden, hånden og maven og føle sig godt tilpas i.

Indretningen af ’huset for alle’ 

Tilgængelighed opleves ofte som noget formalistisk og teknisk, som bygger på krav og regler. Målsætningen for indretningen i Handicaporganisationernes hus er at håndtere tilgængelighed mere poetisk gennem en komposition som inddrager sanser i både stor og lille skala – fra den store rumlige sammenhæng til hverdagens kaffekop og termokande. En komposition som samtidig skal spille sammen med de funktionskrav til inventar og teknik, som også skal opfyldes, hvis huset skal kunne bruges som arbejdsplads. Dette vil bidrage til tydelige og karakterfulde løsninger i huset indretning.

Vi får indtryk fra verden både gennem høresansen, lugtesansen, smagssansen, synssansen og følesansen, herunder den kinæstetiske sans (dvs. opfattelsen af kroppens placering i rummet). I husets indretning er det afgørende at afbalancere og vægte vores forskellige sanseoplevelser i forhold til hinanden.

Ambitionen er at sætte fokus på at stimulere det hele menneske i løbet af en dag, og skabe en tydelig kontrast mellem de forskellige rum man opholder sig i og bevæger sig mellem. 

At inddrage sanserne handler også om at være bevidst om overflader, materialer og former. Tænk på hvor stor en forskel der er på et armlæn i metal og på et i træ, på forskellen mellem at passere en glat væg og en væg med struktur, på oplevelsen af at stille en kop på en overflade af glas i modsætning til en overflade af læder.

Vores sanser kan stimuleres på mange niveauer og det behøver ikke at være kompliceret at gøre det. Men det kræver at fokus på sanser sættes i højsædet hver gang der skal træffes et valg – om det så gælder en detalje eller den store sammenhæng.