Share |
Forside | Dokumenter | Ugebrev | Uge 13

Uge 13

Hvad sker der på byggepladsen?

Når man kommer ud på byggepladsen lægger man mærke til flere ting, jf. de sidste ugebreve om bl.a. den indvendige del, der begynder at tage form. Hvis man går op på taget, vil man lægge mærke til, at der er bygget noget der ligner små huse ovenpå hver af kernerne. I midten vil der på sigt komme glas som overdækning på det store atrium, der vil trække lys ned i bygningen.

Disse elementer på taget er en del af bæredygtighedsstrategien i huset ligesom bl.a. husets form og facaden. De tunge konstruktioner over atriet vil udjævne temperatursvingninger, reducere energiforbruget og driftsomkostningerne til klimatisering.

Bæredygtighed - prinipper og tiltag

Men de små taghuse, hvad er det? Man kan sige, at det er husets skorstene. Det er således her ventilationsanlægget for hele huset ligger. Ventilationsanlægget er med varmegenvinding, der sikrer et bedre indeklima ved at det suger den varme, fugtige og beskidte luft ud fra huset og tilfører ren frisk luft. Via fire hovedskakte betjener de etagernes kontorområder, mødelokaler, kantine mv. med ventilation.

Når der tales om, at man ikke skal åbne vinduerne i det nye hus er det altså fordi, det vil forstyrre denne ventilationscyklus, der er indbygget i huset og skal sikre et godt indeklima gennem frisk luft og en konstant temperatur.

Toiletter – et kritisk punkt!

For både medarbejdere og besøgende i kontorbygninger er der bare nogle faciliteter, der er vigtigere og fylder mere i snakken end andre. Af gode eksempler kan nævnes kaffemaskinen og kantinefaciliteterne, og så er der selvfølgelig toiletfaciliteterne.  

Toiletfaciliteterne er vigtige for alle, men det er selvfølgelig særligt relevant, når man taler om verdens mest tilgængelige kontorhus. Handicaptoiletter har af gode grunde ikke det bedste ry, hverken når vi taler om deres faktiske tilgængelighed eller deres udseende. Mennesker med forskellige handicaps har forskellige behov, og de gammeldags handicaptoiletter, hvor man har forsøgt at lave en alt-i-en-løsning med mulighed for at stille på næsten hvad som helst, er faktisk ikke ret tilgængelige – bare det at indstille dem kan være en udfordring. 

Derfor er det i huset valgt at lave differentierede løsninger, så nogen af handicaptoiletterne står i venstre side, andre i højre og nogen midt i. Derudover er der lavet aftaler med leverandører, så der både bliver mulighed for 16 hæve/sænke toiletter, håndvaske og armstøtter samt 5 robottoiletter af nyeste udgave. Nogle af hæve/sænketoiletterne vil blive installeret på de almindelige toiletter, så der på disse toiletter er mulighed for at bruge væggene til støtte pga. mindre afstand på begge sider.

Med dette set-up kommer huset til at kunne fremvise det nyeste inden for tilgængelige toiletfaciliteter, de fleste vil kunne finde et toilet, der passer til deres behov, og så bliver de rent faktisk også til at holde ud at se på.